Σημαντική μείωση στα κέρδη της σημείωσε η ΕΛΑΣΤΡΟΝ το οικονομικό έτος 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα.


Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα EBITDA υποχώρησαν στα 0,9 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ το 2010. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος έφτασε τα 8,3 εκατ. ευρω από 9,7 εκατ. το 2010, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσλίασαν ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. το 2010. Τέλος, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε πτώση και έκλεισε στα 84 εκατ. ευρώ από 90,5 εκατ. το 2010.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική, τα EBITDA υποχώρησα στα 1,3 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. το 2010, ενώ το μικτό κέρδος έφτασε στα 7,2 εκατ. από 8,2 εκατ. το 2010. Παράλληλα, τα αποτελέσματα πριν από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν ζημίες 1,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ το 2010.