Αναδιατυπώνει την μακροπρόθεση πιστοληπτική διαβάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Euratom στο ΑΑΑ με σταθερές προοπτικές, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch.

Σύμφωνα με την έκθεση, που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters, η αξιολόγηση βασίζεται στην υποστήριξη που λαμβάνουν οι δύο οργανισμοί από τα 27 κράτη - μέλη.

Παρά τις μαζικές υποβαθμίσεις πολλών μελών της Ένωσης το 2011 και το 2012, εννέα από αυτά βρίσκονται ακόμα στο ΑΑΑ, σύμφωνα με τον οίκο, ο οποίος έλαβε υπόψη του και τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν και τους δύο οργανισμούς σε σχέση με τις δραστηριότητες χορήγησης και λήψης δανεισμού.


Επιμέλεια: Άγγελος Ανδρέου