Πτώση της τάξης του 28,4% σημείωσε τον Ιανουάριο του 2012 η παραγωγή στη βιομηχανία εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων του οικοδομικού τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 21% έναντι μείωσης 0,6% τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Η συνολική παραγωγή του κλάδου των λοιπών εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων, πλην της εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, της άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και της εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη στη χώρα μας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2010, κατά 15,7%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 44,0%.

Το 2010 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 0,1%, σε σχέση με το 2009. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011, στο διάστημα αυτό αυξήθηκε η παραγωγή μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία και κτίρια κατά 6,3%.

Αντιθέτως, μειώθηκε η παραγωγή γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία και κτίρια κατά 53,0%, ασβεστόλιθου και γύψου κατά 32,5% και λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης και αμμοχάλικου κατά 34,05%.