Κατά 0,4% χαμηλότερο εμφανίστηκε τελικά το έλλειμμα της Αυστρίας, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, καθώς έφτασε το 2,6% του ΑΕΠ και στα 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2011 είχε υπολογιστεί στην αρχή του χρόνου στο 3,9%, όμως το φθινόπωρο κατά τη συζήτηση του στη Βουλή η αρμόδια υπουργός Μαρία Φέκτερ αναθεώρησε το στόχο στο 3,6 και τελικά τον Ιανουάριο το διόρθωσε ξανά στο 3,3%.

Υπενθυμίζεται ότι το 2010 το έλλειμμα της Αυστρίας βρισκόταν στο 4,5% του ΑΕΠ, ήτοι 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος της χώρας έφτασε το 217,4 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 72,2% του ΑΕΠ.