Πτώση 7,38% στις πωλήσεις της οι οποίες μειώθηκαν στα 6,708 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 η «Κυλινδρόμυλοι Χατζηκρανιώτη», ο όγκος των πωλήσεων της οποίας μειώθηκε κατά 10,77%. 
Σε ότι αφορά στα τελικά καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων αυτά ανήλθαν σε ζημίες 1,550 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 920,12 χιλ. Ευρώ του 2010.

Εν αντιθέσει με τις πωλήσεις το κόστος αναλώσεως των πρώτων υλών αυξήθηκε 21,34% στα 4,794 εκατ. ευρώ. 

Η αύξηση αυτή του κόστους αναλώσεως των πρώτων υλών, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της τιμής των σιτηρών η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του δευτέρου εΕξαμήνου του 2010 μέχρι και το τέλος του 2011. 

Ο μέσος όρος αύξησης της τιμής των σιτηρών για τα έτη 2010 και 2011 υπολογίζεται περίπου σε 32%. 

Οι καθαρές ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν σε 1,474 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,088 εκατ. ευρώ του 2010.