Η ύφεση και τα αιτήματα των ενοικιαστών οδήγησαν τον δήμο Τρίπολης στην απόφαση για μείωση των ενοικίων των καταστημάτων που του ανήκουν. Η μείωση είναι με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011 και οι μέγιστες δυνατές μειώσεις κυμαίνονται από 10% - 30% ανά περίπτωση, ενώ ήδη υπογράφηκαν τα τροποποιημένα συμφωνητικά από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το δημοτικό συμβούλιο, όπως ανέφερε, προχώρησε στην μείωση των εμπορικών μισθώσεων προκειμένου να «συμβάλλει στη συνέχιση της λειτουργίας των μισθωμένων καταστημάτων και κατ' επέκταση την τόνωση της τοπικής αγοράς».