Ισχυρά κέρδη κόντρα στο δυσμενές οικονομικό κλίμα, τη σφοδρή ύφεση και τη διεθνή αβεβαιότητα, πέτυχε το 2011 ο όμιλος Πλαστικά Κρήτης η διοίκηση του οποίου εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα συνεχισθεί και φέτος και ο όμιλος θα επιτύχει κέρδη αντίστοιχα των περσινών. 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 188,5 εκατ. ευρώ από 170,6 εκατ. ευρώ το 2010, καταγράφοντας άνοδο κατά 10,5% , ενώ της μητρικής ανήλθε σε 106 εκατ. ευρώ από 98,6 εκατ. ευρώ ( άνοδος κατά 7,5%). 


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA) ανήλθαν σε 23,6 εκ. ευρώ (+22%) και της εταιρίας σε 14,1 εκ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά 10,8%. 


Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 17,2 εκατ. ευρώ από 13,9 εκατ. ευρώ το 2010, καταγράφοντας άνοδο κατά 23,4% και της εταιρείας διαμορφώθηκαν αντίστοιχα στα 11,7 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ το 2010 (άνοδος κατά 19,2%). 


Τέλος τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13,27 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 28,15%, ενώ στην μητρική ανήλθαν στα 9,2 εκατ. ευρώ ( άνοδος κατά 38,1%). 


Η αύξηση των πωλήσεων και ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης των EBITDA και των κερδών οφείλεται στους εξής παράγοντες: 

- στο υψηλό ποσοστό των εξαγωγών, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 64% των πωλήσεωντης μητρικής εταιρίας και κατευθύνονται σε πάρα πολλές χώρες (γεωγραφική διασπορά),

- στα αμυντικά χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς αγροεφοδίων και στην καλή πορεία των θυγατρικών που αποδίδουν πλέον το 43,7% των πωλήσεων και το 31,8% των κερδών. 

- Στην υγιή χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας και ιδιαίτερα στο χαμηλό δανεισμό. 

- Στην καλή πορεία των θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό, που πλέον αποδίδουν σημαντικό μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων (43,7%) και κερδών (31,8%). 

- Στα έσοδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως από το αιολικό πάρκο που απέδωσε 3,53 εκ. € σε EBITDA. 

Στον υψηλότερο ρυθμό αύξησης της κερδοφορίας σε σχέση με τις πωλήσεις συνέβαλε καθοριστικά η επίδοση της κινεζικής θυγατρικής της Πλαστικά ΚρήτηςShanghai HiTeC Plastics, η οποία πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 17% έναντι του 2010 και αύξηση κερδοφορίας κατά 73% ( 3,4 εκατ. ευρώ από 1,98 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι η Shanghai HiTeC Plastics φορολογήθηκε το 2011 με συντελεστή 12,5%.

Ο όμιλος διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα (στοιχεία 31/12/2011) ύψους 11,2 εκατ. ευρώ. 

Αισιοδοξία για το 2011- Νέες επενδύσεις 

Η διοίκηση του ομίλου δηλώνει αισιόδοξη για την πορεία του φέτος, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «το τελικό αποτέλεσμα του 2012 θα κυμανθεί στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο του 2011». «Βλέπουμε μια αύξηση στη ζήτηση των προϊόντων μας και θεωρούμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί» αναφέρεται στην έκθεση διοίκησης που συνοδεύει τα αποτελέσματα. 

Ο όμιλος έχει σε εξέλιξη επενδύση για την εγκατάσταση νέας σύγχρονης γραμμή παραγωγής πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις στην Κίνα, που θα αυξήσει από το β εξάμηνο την ήδη κορεσμένη παραγωγική δυναμικότητα της εκεί θυγατρικής μας κατά 40% καθώς και την κατασκευή νέου εργοστασίου στην Ρωσία 

Η μετεγκατάσταση και έναρξη παραγωγής στο νέο εργοστάσιο, παράλληλα με αύξηση της δυναμικότητάς του, αναμένεται να διενεργηθεί εντός του β εξαμήνου του έτους. 

Στη εργοστάσιο της Πολωνίας θα εγκατασταθεί νέο συγκρότημα παραγωγής masterbatch στις αρχές του 2ου εξαμήνου ενώ σε φάση σχεδιασμού βρίσκονται νέες επενδύσεις σε Ελλάδα και Γαλλία για την αύξηση της δυναμικότητας στον τομέα πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις και την παραγωγή νέων Προϊόντων.