Εντυπωσιακά κέρδη κατέγραψαν τα Πλαστικά Θράκης την οικονομική χρήση 2011.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδωσε σήμερα στη δημοσιοτητα, σε ενοποιήμενο επίπεδο, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 18,9% σε σχέση με το 2010 και έφτασαν τα 21,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν άλμα και βρέθηκαν στο +175,2% και στα 7,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 285,5% σε σχέση με πέρσι και άγγιξαν τα 4,1 εκατ. ευρώ. Τέλος ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 261,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11,7%.

Ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός ανήλθε σε € 50,6 εκ. στις 31.12.2011 μειωμένος κατά 5,9% σε σχέση με τις 31.12.2010. Η σχέση Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,3 παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα.