Ζημίες 13,3 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα EBΙΤDA των Μινωϊκών Γραμμών το 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το 2011 διαμορφώθηκαν σε -39,4 εκατ. ευρώ. 

Σε επίπεδο ομίλου, το 2011, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε  193,3 εκατ. ευρώ, ενώ τόσο η λειτουργική  κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρείας.