Και το όνομα αυτού «φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της  χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Είναι η νέα “task force” που συγκροτείται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να περιοριστεί η διακίνηση του «μαύρου χρήματος». Στην 20μελή επιτροπή, θα μετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, λογιστές κλπ. 

Η λέξη «νέα» βέβαια, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι ο φορέας θα έπρεπε να έχει συγκροτηθεί από το 2008 και να έχει ήδη λειτουργήσει. Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια για να ξαναμπεί η επιτροπή σε μια υπουργική απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά την ημέρα παραίτησής του από τη θέση του υπουργού Οικονομικών.
 

Επικεφαλής του φορέα, όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης, ορίζεται ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 
Χρήστος Γκόρτσος. Με τα 20 μέλη, εκπροσωπούνται η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας, ο σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών  Διαμεσολαβητών, η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και αρκετοί άλλοι φορείς. 

Τι θα κάνει αυτή η επιτροπή που παραμένει στα χαρτιά για τέσσερα χρόνια;
 

Αντιγράφουμε από το κείμενο της απόφασης: «το έργο του φορέα συνίσταται στη συνεργασία και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των κατηγοριών των υπόχρεων προσώπων, προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις του ν.3691/2008. Ο εν λόγω φορέας καθώς και οι φορείς εκπροσώπησης των υπόχρεων προσώπων συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών θεμάτων ενώ παράλληλα προβαίνουν σε τακτική ενημέρωση της Γενικής  Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει».Γεωργία Παππά