Ζημιές ύψους 2,54 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Ιασώ για το 2011 έναντι ζημιών 1,87 εκατ. ευρώ το 2010.
Η μητρική εταιρεία εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 8,40 εκατ. ευρώ έναντι 8,57 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 124,37 εκατ. ευρώ από 149,07 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 68,83 εκατ. ευρώ από 87,10 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα λειτουργικά κέρδη EBITDA του ομίλου ενισχύθηκαν στα 20,13 εκατ. ευρώ από 19,29 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ αντιθέτως σε επίπεδο μητρικής εταιρείας υποχώρησαν στα 18,67 εκατ. ευρώ από 20,57 εκατ. ευρώ.


Ο Πρόεδρος του ομίλου ΙΑΣΩ κ. Γιώργος Σταματίου σχολιάζοντας τα εν λόγω αποτελέσματα, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και αυτά της μητρικής εταιρείας επηρεάστηκαν από την έντονη ύφεση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας μας και όχι μόνο. Η μείωση της εγχώριας ζήτησης σε υπηρεσίες υγείας μπορεί να περιορίστηκε ελαφρώς από ξένους ασθενείς αλλά δεν αποτέλεσε για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου αξιόλογο οικονομικό μέγεθος. Στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας η συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ που αλλάζει το τοπίο του κλάδου και επηρεάζει τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Εξίσου σοβαρή επίδραση στα οικονομικά μεγέθη και ιδίως στα αποτελέσματα των εταιρειών αποτελεί η κρίση ρευστότητας της αγοράς και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος. Τα αποτελέσματα που δημοσίευσε το «ΙΑΣΩ» εμπεριέχουν και χαρακτηρίζονται από αυτές τις επιδράσεις, καταφανέστερη των οποίων είναι οι αυξημένοι χρεωστικοί τόκοι που στο 2011 είναι υπερδιπλάσιοι του 2010. Μάλιστα το ζήτημα των χρεωστικών τόκων και του δανεισμού γενικότερα προσπαθήσαμε να το περιορίσουμε μέσω της περσινής ενέργειας αύξησης του κεφαλαίου της μητρικής που δεν ολοκληρώθηκε λόγω ειδικών συνθηκών. Για την επούλωση του προβλήματος αυτού ομόφωνα, τα μέλη του Δ.Σ. κρίναμε και βέβαια αποφασίσαμε, ότι εκτός από τις συζητήσεις που θα πραγματοποιήσουμε μέχρι τις 31 Μαΐου με τους ομολογιούχους για σύναψη νέας συμφωνίας αναφορικά με τα δάνεια των εταιρειών του ομίλου, θα εισηγηθούμε στην ετήσια τακτική Γ.Σ. της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση του υποχρεωτικού από το νόμο μέρους των κερδών μετά από φόρους».