Ζημιές προ φόρων ύψους 33,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 ο όμιλος Σφακιανάκη ενώ οι ζημιές για την μητρική εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 24,3 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το 2011 ανήλθαν σε € 244,8 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 21,4% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 311,7 εκατ. του 2010. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το 2011 ανήλθαν σε € 190,1 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 23,5% σε σχέση με τις πωλήσεις των 248,5 εκατ. του 2010.

Το λειτουργικό κέρδος (EBITDA) του 2011 για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε € 10,1 εκατ. σε σχέση με τα € 9,3 εκατ. του 2010, ενώ το λειτουργικό κέρδος (EBITDA) για την Εταιρεία διαμορφώθηκε σε € -7,0 εκατ. σε σχέση με τα € - 7,7 εκατ. του 2010.


Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το 2011 ανήλθαν σε 97.680 μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 31,0% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις του προηγούμενου έτους 2010 οι οποίες είχαν ανέλθει σε 141.499 μονάδες.

Η SUZUKI το 2011 πραγματοποίησε 3.103 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς της τάξεως του 3,2% και την κατατάσσουν στην 11η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων.

Οι συνολικές ταξινομήσεις μοτοσικλετών το 2011 ανήλθαν σε 46.615 μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 24,7% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις του προηγουμένου έτους 2010 οι οποίες είχαν ανέλθει σε 61.898 μονάδες. Η SUZUKI το 2011 πραγματοποίησε 1.229 ταξινομήσεις μοτοσικλετών οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς της τάξεως του 2,6%.