Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, παρουσίασε μείωση 8,9% τον Ιανουάριο του 2012, σε σχέση με τον δείκτη του Ιανουαρίου του 2011, έναντι μείωσης 13,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, τον Ιανουάριο του 2012, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011 κατέγραψε μείωση 8,5%, έναντι μείωσης 10,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Παράλληλα, ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, τον Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 10,2%, έναντι μείωσης 15,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, τον Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 10,3%, έναντι μείωσης 16,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.