Στο ποσό των 940 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το τείχος προστασίας της Ευρωζώνης παρά τους ισχυρισμούς της Γερμανίας για μικρότερη ενίσχυσή του μηχανισμού.

Σύμφωνα με το Reuters, στο προσχέδιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, αναφέρεται ότι η Ευρωζώνη θα μπορούσε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τους επόμενους 15 μήνες, να αυξήσει τα κεφάλαια των δύο ταμείων διάσωσής της στα 940 δισ. ευρώ από τα 500 δισ. ευρώ που είναι τώρα.

Όπως αναφέρεται αυτό, θα μπορούσε να γίνει, μόνο εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει η ανάγκη για μία νέα διάσωση χώρας της Ευρωζώνης, η οποία δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο με προβλεπόμενους πόρους ύψους 500 δισ. ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν και οι πόροι του προσωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το οποίο έχει δυνατότητα δανεισμού 440 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 200 δισ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Σημειώνεται ότι το ΕΤΧΣ θα παραμείνει σε λειτουργία έως τα μέσα του 2013.

Σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, το ΕΤΧΣ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του, επιπλέον των 500 δισ. ευρώ των νέων κεφαλαίων που θα μπορεί να διαθέτει ο ΕΜΣ. Με βάση ό,τι ισχύει έως τώρα, η δυνατότητα δανεισμού του ΕΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει, μαζί με τον δανεισμό από το ΕΤΧΣ, τα 500 δισ. ευρώ. Οποιαδήποτε νέα πακέτα χρηματοδοτικής βοήθειας μετά τον Ιούλιο θα καλύπτονται από τον ΕΜΣ. Εάν αυτό ςδεν έχει επαρκή κεφάλαια, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα 240 δισ. ευρώ του ΕΤΧΣ, τα οποία δεν έχουν ακόμη δεσμευθεί.

Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης προκειμένου να αποφασίσουν για το ύψους του τείχους προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Wolfgang Schaeuble, δήλωσε ότι 800 δισ. ευρώ για τη διάσωση της Ευρωζώνης είναι αρκετά. «Έχουμε 500 δισ. ευρώ διαθέσιμα και μαζί με τα προγράμματα που έχουμε ήδη συμφωνήσει για την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα ανέρχονται περί τα 800 δισ. ευρώ» ανέφερε την Πέμπτη.

Πηγή: Reuters