Η Moody΄s Investors Service ανακοίνωσε σήμερα ότι τοποθέτηση σε εξέταση για πιθανή υποβάθμιση την αξιολόγηση χρηματοοικονομικής ισχύος D- της Eurobank Tekfen A.S. 

Σε σχετική ανακοίνωση η Moody΄s σημειώνει εξάλλου ότι η αυτόνομη (standalone) αξιολόγηση Ba3 βρίσκεται έξι βαθμίδες πάνω από εκείνη της μητρικής EFG Eurobank.
 

Όπως αναφέρει η η εξέταση ακολουθεί: την αξιολόγηση της Moody΄s ότι η πιστωτική ποιότητα των μητρικών τραπεζών και των θυγατρικών τους συνήθως διασυνδέονται και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για την εξέλιξη του ισολογισμού της Eurobank Tekfen δεδομένης της δημόσιας δηλωμένης πρόθεσης της μητρικής να πουλήσει το 70% της Eurobank Tekfen.Με πληροφορίες από capital.gr