Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ορίστηκε η ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της ATE Bank για το 2011, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας για το 2012.

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ορίστηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2012, η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου  2012 την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2012 την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 και η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2012 την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012.