Μάζεψε τη ζημιές της το οικονομικό έτος 2011, η Βαρβαρέσος, όπως προκύπτει από τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία.

Έτσι λοιπόν οι ζημίες EBITDA ανήλθαν στα 0,47 εκατ. ευρώ από 1,02 εκατ. ευρώ που είχε το 2010.

Οι ζημίες μετά φόρων περιορίστηκαν στα 3,55 εκατ. ευρώ από 4,12 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το μικρό περιθώριο κέρδους ανήλθε στα 0,096 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο κύκλος εργασιών περιορίστηκε στα 17,6 εκατ. ευρώ το 2011 από 21,84 εκατ. ευρώ το 2010.