Στα 59,6 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές μετά από φόρους για τον όμιλο της Intracom το 2011 έναντι ζημιών 45,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 
Επιπλέον οι πωλήσεις το 2011 διαμορφώθηκαν στα 519,3 εκατ. ευρώ από 574,4 εκατ. το 2011 και τα EBITDA περιορίστηκαν στα 49,2 εκατ. ευρώ έναντι 63,2 εκατ. το προηγούμενο έτος. 


Παράλληλα για τη μητρική, οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν στα 19,3 εκατ. ευρώ ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ.