Κατά 115% αυξημένα εμφανίστηκαν τα EBITDA του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011.

Διαμορφώθηκαν λοιπόν στα 133,4 εκατ. ευρώ έναντι 62 εκατ. ευρώ το 2010.

Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη έφτασαν τα 67,8 εκατ. ευρώ από 28,1 εκατ. το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 89% και έφτασαν στα 10,4 εκατ. από 5,5 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα καθαρά κέρδη πριν την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας έφτασαν τα 2,2 εκατ. ευρώ από ζημιές 3 εκατ. ευρώ το 2010.

Τέλος, ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 856,9 εκατ. ευρώ