Αύξηση κατά 58,75% κατέγραψε το 2011 το δημόσιο χρέος της Αλβανίας το οποίο ανήλθε στα 772,5 δισεκατομμύρια leks σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

Το βραχυπρόθεσμο χρέος αντιπροσωπεύει το 33% του συνόλου, ενώ το μακροπρόθεσμο χρέος αντιπροσωπεύει το 67%. Σύμφωνα με το αλβανικό υπουργείο Οικονομικών το 59% του χρέους ήταν εκφρασμένο σε leks και 41% σε ξένο νόμισμα.