Σε υψηλό έτους διαμορφώθηκε το Μάρτιο ο μεταποιητικός δείκτης PMI στην Κίνα και ανήλθε στο 53,1 από 51 που ήταν τον Φεβρουάριο.