Δυνατότητες προς τις Ευρωπαϊκές ΜμE για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην κινέζικη αγορά παρέχει το Κέντρο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,  οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν πληροφορίες για συνεργασίες επιχειρήσεων, υποστήριξη εμπορικών αποστολών, προγράμματα, σεμινάρια και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ευρώπη και στην Κίνα. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ιστοσελίδα  www.eusmecentre.org.cn.