Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «Βιοϊατρικής και Ρομποτικής Τεχνολογίας Α.Ε.Ε.» (O.T.C.), από σήμερα Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, αποφάσισε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης.
Η απόφαση ελήφθη διότι σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας δεν θα αποστείλει εμπρόθεσμα την ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (μέχρι την 31 Μαρτίου 2012).

«Το ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρείας» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.