Μεγάλες πιέσεις δέχθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Creta Farms στο σύνολο του 2011 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Εν μέσω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει την θέση του στην εσωτερική αγορά αλλαντικών αλλά και να ξεπεράσει τις δυσκολίες του εγχειρήματος για διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας, το οποίο από το τρέχον έτος και μετά αναμένεται να ωριμάσει και να προσθέσει διαφοροποίηση στις συνολικές δραστηριότητες του Ομίλου.


Σε επίπεδο Ομίλου, το 2011, η εταιρεία συνέχισε το πρόγραμμα επέκτασης της παρουσίας της σε σημαντικά σημεία πώλησης, στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, στην τεράστια αγορά των ΗΠΑ, τα προϊόντα της εταιρείας βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό κεντρικών σημείων πώλησης,. Ομοίως, στην Ισπανία, η εταιρεία εισήλθε στις τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες λιανεμπορικές αλυσίδες της τοπικής αγοράς. Εντούτοις, τα κόστη εισόδου στην αγορά, τα κόστη για τη διαφημιστική προώθηση των προϊόντων και οι απαραίτητες δαπάνες για την ανασυγκρότηση κάποιων από τις θυγατρικές εταιρείες επιβάρυναν σημαντικά τα αποτελέσματα, διαμορφώνοντας το EBITDA σε 3,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ το 2010 και τα αποτελέσματα προ Φόρων σε ζημία  8 εκατ. ευρώ.


«Η καινοτόμος προϊοντική στρατηγική και οι επενδύσεις στο εξωτερικό που έγιναν τα προηγούμενα έτη, αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς από την τρέχουσα χρήση. Μέσα σε μια ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία, η CretaFarms, έχει ήδη προχωρήσει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών για την ελληνική αγορά και θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, επιδιώκοντας παράλληλα να αυξήσει την οργανική της κερδοφορία και να μειώσει την μόχλευση  του Ισολογισμού της», δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο κύριος Εμμανουήλ Δομαζάκης, Πρόεδρος της CretaFarms.