Δεύτερη παράταση έλαβε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» θα διαρκέσει έως και την 18η Μαΐου 2012, στις 5 το απόγευμα.