Τα επιτόκια χορηγήσεων και δανείων αναπροσαρμόζει η Ελληνική Τράπεζα.
Συγκεκριμένα οι αλλαγές πραγματοποιούνται ως εξής:

Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 6,49% σε 6,28%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.) από 4,99% σε 4,78%

Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 5,99% σε 5,78%

Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 10,63% σε 10,42%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 14,99% σε 14,78%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,49% σε 14,28%

Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 02/04/2012.