Η εταιρεία Fintexport γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 29/3/2012 αποφάσισε το διορισμό του κ. Αθανάσιου Αρβανίτη ως προϊσταμένου υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων.