Στο 47,7 υποχώρησε για όγδοο συνεχόμενο μήνα ο δείκτης PMI για τον κλάδο μεταποίησης στην Ευρώπη από 49 που ήταν τον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με ανάλυση της Markit ο δείκτης νέων παραγγελιών μειώθηκε στο 45,4 από 47,3 τον Φεβρουάριο.


Στην Γαλλία, ο ΡΜΙ βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο 33 μηνών. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 46,7 έναντι αρχικής εκτίμησης στο 47,6. Τον προηγούμενο μήνα είχε αγγίξει το 50.


Ο γερμανικός ΡΜΙ διαμορφώθηκε στο 48,4 έναντι αρχικής εκτίμησης στο 48,1. Τον Φεβρουάριο, είχε αγγίξει το 50,2.