Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην ξεφύγει από τον στόχο της για μείωση του ελλείμματος το 2013 στο 0,5% του ΑΕΠ τόνισε ο νέος υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Βάσος Σιαρλής.
Για τη φετινή χρονιά, ο υπουργός επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Κύπρου να διατηρήσει μεταξύ του 2,5 και του 2,7% το έλλειμμα του ΑΕΠ, ενώ εκτίμησε ότι από το 2014 αναμένεται ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.

Ο κ. Σιαρλής αναφέρθηκε επίσης στη δέσμευση, σχετικά με τη νομοθεσία που θα προωθηθεί για τη διασφάλιση του δημοσιονομικού πλαισίου.