Στο 41,3 τερμάτισε τον Μάρτιο ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών PMI από 37,7 που ήταν ένα μήνα νωρίτερα, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων.
Συγκεκριμένα, η  ροή των νέων παραγγελιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών μειώθηκε για τριακοστό πρώτο συνεχή μήνα τον Μάρτιο  ενώ το επιχειρησιακό κλίμα χαρακτηρίστηκε, από τις ανησυχίες σχετικά με τις δυσκολίες λήψης πληρωμών.


Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών ήταν και πάλι περιορισμένες κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, ωστόσο ο ρυθμός μείωσης ήταν βραδύτερος σε σύγκριση με εκείνον που καταγράφηκε για τις συνολικές νέες εργασίες.


Τέλος, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2009, καθώς οι εταιρείες εξακολούθησαν να περιορίζουν το εργατικό δυναμικό τους λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης του φόρτου εργασίας. Ο περιορισμός των θέσεων εργασίας θα ήταν περισσότερο αισθητός αν ορισμένες εταιρείες δεν είχαν επιλέξει τις περικοπές των ωρών εργασίας στα εργοστάσιά τους.