Σε 18 σειρές ελληνικών ομολόγων τα οποία διέπονται από ξένο δίκαιο και έγιναν τις προηγούμενες ημέρες συνελεύσεις των ομολογιούχων, απορρίφθηκε η συμμετοχή στο PSI ή δόθηκε αναβολή για την απόφαση, όπως ανακοίνωσε ο OΔΔΗΧ
Συγκεκριμένα για 11 σειρές ομολόγων το αίτημα απορρίφθηκε και για επτά υπήρξε αναβολή. Σε δυο περιπτώσεις το θέμα παραμένει υπό διερεύνηση καθώς δεν υπήρξε απαρτία, ενώ για 16 σειρές δόθηκε η έγκριση από τη συνέλευση.


Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πλευρά έχει καταστήσει σαφές πως το πρόγραμμα διάσωσης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για πληρωμές για τους κατόχους των τίτλων που δεν θα αποδεχθούν τη συμμετοχή στο PSI. Παράλληλα, την Παρασκευή ο πρόεδρος του Eurogroup, κ. Γιουνκέρ δήλωσε ότι η μη έγκαιρη αποπληρωμή των ελληνικών ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο, τα οποία δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, δεν συνιστά χρεοκοπία, δήλωσε. 


Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ενημερωθήκαμε πως η αποτυχία της έγκαιρης πληρωμής των ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής δεν συνιστά γεγονός χρεοκοπίας (default)». 


Ως γνωστόν η Ελλάδα έχει δώσει παράταση για την αποδοχή έως τις 4 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει μεταδώσει το Reuters η Ελλάδα μπορεί να παρατείνει την προθεσμία ως και τις 15 Μαΐου, οπότε και υπάρχει λήξη ομολόγου. «Η πραγματική προθεσμία είναι στις 15 Μαΐου, αυτή είναι η ημέρα της κρίσης», δήλωσε προ ημερών πηγή του πρακτορείου, λέγοντας ότι τότε λήγει τίτλος 450 εκατ. ευρώ.Με πληροφορίες από euro2day.gr