Συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 5% και παραμονή της ανεργίας σε ανοδική τροχιά, αλλά με ηπιότερο ρυθμό απ’ ότι πέρυσι, στο 20%, για το 2012 προβλέπει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

 

Στην τριμηνιαία του έκθεση αναφέρει πως η αναθεώρηση του φετινού προϋπολογισμού θεωρείται επιβεβλημένη, εξαιτίας της δυστοκίας στη συλλογή εσόδων και της μεγάλης ύφεσης.