«Κατεβάζει ταχύτητα» ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Τουρκίας, η οποία μέχρι σήμερα «έτρεχε» με ρυθμούς που μπορούσαν να συναγωνιστούν μόνο την Κίνα. 
Σύμφωνα με τους Financial Times, η τουρκική οικονομία αυξήθηκε κατά 8,5% το 2011, ποσοστό που ευθυγραμμίστηκε με τις εκτιμήσεις και το οποίο δείχνει ότι η οικονομία αρχίζει να στρέφεται από την εσωτερική προς την εξωτερική ζήτηση. 


Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το δ’ τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, διαμορφώθηκε στο 5,2%, έναντι του 8,4% που κατεγράφη το γ’ τρίμηνο του 2011. Για το σύνολο του έτους ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε λίγο, στο 8,5%, έναντι του 9% το 2010. 


Οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 6,7% ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,1%Με πληροφορίες από euro2day.gr