Περισσότερες από 674 παραβάσεις παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων διαπιστώθηκαν από έλεγχο που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ σε 93 επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ανταλλακτήρια χρυσού.
Σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, προέκυψε ότι σε 93 ελέγχους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, στις 58 από αυτές διαπιστώθηκαν 674 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων- μεταξύ των οποίων και αγορά 135 κιλών χρυσού χωρίς παραστατικά- και 7 παραβάσεις ΦΠΑ. Επίσης, κατά τους ελέγχους διενεργήθηκαν 7 κατασχέσεις βιβλίων-στοιχείων και δεσμεύτηκαν θυρίδες, καθώς επίσης και 130 ενέχυρα.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών «εξετάζεται, πλέον, η θέσπιση πλαισίου με έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για τον καλύτερο τρόπο καταγραφής στα βιβλία και στοιχείων των διενεργούμενων πράξεων από τα ενεχυροδανειστήρια, με στόχο την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση των συναλλαγών που διενεργούνται από τις επιχειρήσεις αυτές».
Στο πλαίσιο των ελεγκτικών επαληθεύσεων και εφόσον κριθεί σκόπιμο, διερευνώνται και οι πηγές χρηματοδότησης των επιτηδευματιών αυτών, εξηγεί ο κ. Σαχινίδης, καθότι η λειτουργία τους απαιτεί υψηλή ρευστότητα.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία διαβιβάστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, προς απάντηση ερωτήσεων που είχαν κατατεθεί από τους βουλευτές του ΛΑΟΣ, Κυριάκο Βελόπουλο και Άγγελο Κολοκοτρώνη, σχετικών με τους ελέγχους σε ανταλλακτήρια χρυσού.