Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας απηύθυνε πρόσκληση στη ΔΕΗ να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με μεγάλους καταναλωτές, τονίζοντας ακόμη ότι η επιχείρηση δεν τηρεί τους κανόνες τιμολόγησης που έχει θεσπίσει.

Πρόκειται για το γνωστό θέμα των ηλεκτροβόρων βιομηχανιών, κυρίως εξαγωγικών (τσιμέντα, χαλυβουργίες, μεταλλουργίες) οι οποίες έχουν πληγεί από την αθρόα επιβολή νέων φόρων στην ενέργεια, αλλά και τον τρόπο που υπολογίζει η ΔΕΗ την τιμή του ηλεκτρικού. Ως αποτέλεσμα, εταιρείες με χιλιάδες απασχολούμενους χάνουν συνεχώς αγορές του εξωτερικού σωρεύουν ζημιές και τίθεται εν αμφιβόλω η συνέχιση της λειτουργίας τους. 


Με την παρέμβασή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητά από τη ΔΕΗ να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση του ηλεκτρικού. Βασική συνιστώσα της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις αρχές της ΡΑΕ, θα πρέπει να είναι το καταναλωτικό προφίλ της κάθε βιομηχανίας και όχι αυτής της κατηγορίας στο σύνολό της, όπως επιμένει η ΔΕΗ.


Από μία κατ΄ αρχήν προσέγγιση της ΡΑΕ στο θέμα προκύπτουν πολύ μεγαλύτερα ποσά τα οποία εισπράττει η ΔΕΗ, έναντι αυτών που θα προέκυπταν εάν εφαρμόζονταν οι αρχές τιμολόγησης. Ειδικότερα, για πελάτη με μεγάλη κατανάλωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ΔΕΗ μόνο για την ισχύ (όχι για ενέργεια) εισπράττει 29,5 ευρώ ανά μεγαβάτ, ενώ σύμφωνα με τη ΔΕΗ θα έπρεπε να εισπράττει 14,5 ευρώ.


Για πελάτη με μεγάλη κατανάλωση τις νυκτερινές ώρες, η ΔΕΗ εισπράττει 9,9 ευρώ ανά μεγαβάτ, έναντι 3,4 ευρώ, ενώ τέλος για πελάτη με σταθερή κατανάλωση όλο το 24ωρο, 12,2 ευρώ έναντι 12 ευρώ. Έτσι συνολικά μόνο για την πώληση ισχύος η ΔΕΗ εισπράττει 90 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 60 εκατομμυρίων που είναι η εκτίμηση της ΡΑΕ. Αδικαιολόγητο κόστος 


Από τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ, προς τη ΔΕΗ, αξίζει να επισημανθεί αυτή που αφορά στο υψηλό κόστος που παρουσιάζει η επιχείρηση, ιδίως για τις μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου. Η επισήμανση γίνεται επειδή ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν πολλές παρόμοιες μονάδες από ανεξάρτητους παραγωγούς, οπότε μπορεί να γίνει εύκολα η σύγκριση του κόστους ισχύος (ετοιμότητα μονάδας για παραγωγή). 


Όπως αναφέρει στις παρατηρήσεις της η ΡΑΕ, «Προβληματίζει το υψηλότερο κόστος ισχύος της ΔΕΗ, συγκριτικά με μία νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου. Το σημαντικό αυτό θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, πέραν της εξέτασης των τιμολογίων ΥΤ για το 2012, στο πλαίσιο που έθεσε η ΡΑΕ στη σχετική γνωμοδότησή της για το επιτρεπόμενο έσοδο των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.


Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η σύγκριση του κόστους της επιχείρησης με αυτό που προκύπτει από βέλτιστες πρακτικές, και η ενσωμάτωση σημαντικού κινήτρου (ως ποσοστού απομείωσης του δηλούμενου, από την επιχείρηση, κόστους), με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους αυτού».
 

Καταληκτικά η ΡΑΕ λέει στην επιστολή της προς τη ΔΕΗ: 

«Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις, ώστε να προχωρήσετε στη διαμόρφωση των τελικών τιμολογιακών σας προτάσεων προς τους πελάτες ΥΤ, και να διαπραγματευτείτε ουσιαστικά μαζί τους, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να πράξατε καθ’ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα». 


Σημειώνεται ότι οι μεγάλοι καταναλωτές που τροφοδοτούνται μέσω του δικτύου υψηλής τάσης, αντιπροσωπεύουν περίπου 1.000 μεγαβάτ. Από αυτά τα 300 μεγαβάτ απορροφά το Αλουμίνιο, 170 μεγαβάτ η ΛΑΡΚΟ (Νικέλιο) και τα υπόλοιπα χαλυβουργίες, τσιμέντα, κλπ. 


Διαιτησία 

Η τιμολόγηση του ηλεκτρικού, είναι το αντικείμενο διαιτησίας, στην οποία αποφάσισαν να προσφύγουν η ΔΕΗ και το Αλουμίνιο, μετά την αδυναμία οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία, αφού η ΔΕΗ  έθετε ως βάση συζήτησης, το καταργημένο τιμολόγιο Α150 μη αποδεχόμενη τις ιδιαιτερότητες του καταναλωτικού προφίλ της μεταλλουργίας (σταθερή μεγάλη κατανάλωση όλο το 24ωρο, παροχές εφεδρείας στο σύστημα κλπ). 


Αύριο Τρίτη, η ΡΑΕ, η οποία αναλαμβάνει το έργο του διαιτητή, θα στείλει τις επιστολές προς τις δύο εταιρείες ζητώντας να ορίσουν διαιτητές από τον κατάλογο που ανήρτησε, και να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για τον επιδιαιτητή, τότε σύμφωνα με τον κανονισμό διαιτησίας που ενέκρινε η ολομέλεια της ΡΑΕ, αυτός θα επιλεγεί από τον πρόεδρο της Αρχής, αφού ζητηθεί η γνώμη των μελών της. 


Διαβάστε την επιστολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ εδώ.