Την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για να εξετάσει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνεδρίας, οι οικονομικές καταστάσεις θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο και στον Τύπο.


Το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 (α’ τρίμηνο 2012). Την ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνεδρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο και στον Τύπο.


Τέλος, η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 και ώρα 4:30 μ.μ.