Η Γερμανία για τον Απρίλιο δανείστηκε με επιτόκιο 0,0662, εκδίδοντας έντοκα γραμμάτια 6μηνης διάρκειας ύψους 3,27 δισ. ευρώ. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 1,4 φορές, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Το επιτόκιο έχει αυξηθεί από τον περασμένο μήνα, που ήταν 0,053%, αλλά και από τον Ιανουάριο, που ήταν 0,012%, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κατάστασης των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης.