Την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την θυγατρική της εταιρεία, ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒ, στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης των τραπεζικών δανείων του Ομίλου, ανακοίνωσε η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. 
Όπως επισημαίνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, για την θυγατρική εταιρία ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις  με την Τράπεζα Πειραιώς για μέρος του δανεισμού της και συγκεκριμένα, υπογράφτηκε η τροποποίηση των όρων του από 2007 προγράμματος ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου €4.350.000 με ομολογιούχους την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς.  


Η εταιρεία εκτιμάει ότι οι νέοι όροι του δανείου, οι οποίοι περιλαμβάνουν και περίοδο χάριτος για εξόφληση δόσεων μέχρι 30/6/2013, είναι τέτοιοι που με τα σημερινά δεδομένα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή του.


Κατά τον ίδιο τρόπο αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι διαπραγματεύσεις και για τα υπόλοιπα δάνεια του Ομίλου, για τα περισσότερα από τα οποία υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τις τράπεζες, καταλήγει η ανακοίνωση.