Πρόστιμο 50.000 ευρώ στη Γενική Τράπεζα και 20.0000 ευρώ στην Τειρεσίας επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά και την παράνομη εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δανειολήπτης το 2003 επιχείρησε να συνάψει νέο δάνει με άλλη τράπεζα, ωστόσο τον ενημέρωσαν ότι έχει γραφτεί στη μαύρη λίστα του Τειρεσία, λόγω της καταγγελίας της σύμβασης δανείου από τη Γενική Τράπεζα.

Ο δανειολήπτης είχε χρεωστούμενα στην Γενική, γι' αυτό και η τράπεζα είχε καταγγείλει την σύμβαση, ωστόσο δεν τον είχε ενημερώσει ότι θα εγγραφεί στη λίστα.

Ο δανειολήπτης ακριβώς την επόμενη ημέρα εξόφλησε το υπόλοιπο του δανείου, ωστόσο η Γενική είχε φροντίσει να ενημερώσει ηλεκτρονικά τον Τειρεσία, αλλά όχι τον ίδιο. Από την πλευρά του ο Τειρεσίας δεν έλεγξε την ακρίβεια τον στοιχείων και τον καταχώρισε στη λίστα.

Τώρα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αποφάσισε ότι δεν υπήρξε ποτέ καταγγελία αφού δεν γνωστοποιήθηκε στον δανειολήπτη ούτε έγινε η επίδοση της στον ενδιαφερόμενο. Έτσι, πραγματοποιήθηκε προσβολή της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.