Σε 39,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ το 2011 σημειώνοντας μείωση 17,8% από το 2010, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2.9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ το 2011 ανήλθε σε 39.4 εκατ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του 2010 ήταν 48 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,8%. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 37.7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ρουμανία και Βουλγαρία) έφθασαν τα 1.7 εκατ. ευρώ.


Παρά την βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 20% σε 21.3%, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 8.4 εκατ. ευρώ έναντι 9.6 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διοίκησης & διάθεσης, αν και σε αυτά ενσωματώθηκαν και τα έξοδα της νέας δραστηριότητας Porsche, εμφανίζονται ελαφρά μειωμένα σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Έτσι τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2.2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.3 εκατ. ευρώ το 2010, και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε ζημιές 2.9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.


Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον Κλάδο ΥΑΜΑΗΑ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 28 εκ. ευρώ εκπροσωπώντας το 71,2% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 20%. Ο Κλάδος περιλαμβάνει πωλήσεις δικύκλων, προϊόντων θάλασσας, καθώς και όλων των άλλων συμπληρωματικών προϊόντων, ανταλλακτικών & αξεσουάρ που αφορούν το brand YAMAHA.


Στον Κλάδο Λιανικής, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 6.3 εκατ. ευρώ εκπροσωπώντας το 16% των συνολικών πωλήσεων. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 16%. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει τις πωλήσεις της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. που δραστηριοποιείται με 4 καταστήματα στην Αττική, καθώς και τις συνολικές πωλήσεις αξεσουάρ και ελαστικών του Ομίλου.


Με την απόκτηση της αντιπροσωπείας της Porsche από τον Απρίλιο του 2011, ενσωματώνονται στον Όμιλο τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου κλάδου. Για αυτό το διάστημα οι πωλήσεις του Κλάδου Porsche ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ και εκπροσωπούν το 12,8% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 35%.   


Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε :

«Το πρωτόγνωρο επίπεδο ύφεσης για την οικονομία μας, στο σύνολό της, και η επίδραση στη μείωση των εισοδημάτων, έχει ισχυρό αντίκτυπο στα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα, παρά τη βελτίωση των μεριδίων μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Η προσήλωσή μας παραμένει στην ανάσχεση των εξόδων και στις θετικές ταμειακές ροές, ισχυροποιώντας την κεφαλαιακή μας βάση. Αυτή η στρατηγική μας επέτρεψε, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, να επενδύσουμε το 2011 στην Porsche, προσδίδοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στον Όμιλό μας».Έκδοση ομολογιακού δανείου δύο εκατ. ευρώ


Υπογράφηκε στις 30/3/2012 κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 2 εκατ. ευρώ σε εφαρμογή της από 17.05.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.


Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το ομολογιακό δάνειο, με ομολογιούχους δανειστές την EFG EUROBANG ERGASIAS A.E., EUROBANK EFG CYPRUS LTD  και διαχειριστή πληρωμών την EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., είναι διετούς διάρκειας και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων Δανείων της εταιρίας στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.