Δάνειο 244 εκατ. ευρώ σύνηψε το ΙΚΑ, με διάρκεια έξι μηνών.


Τα 200 εκατ. θα αντληθούν από το επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑΜ και τα 44 εκατ. από το ΤΑΠ-ΔΕΗ. Το ΙΚΑ, έχει εισπράξει μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2012, το 64,4% της κρατικής επιχορήγησης (1,4 δισ. ευρώ).


Στη διάρκεια του έτους πρόκειται να ενισχυθεί με επιπλέον 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.