Για δες καιρό που διάλεξαν να προωθήσουν την ταυτόχρονη είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις –ειδικά οι μικρομεσαίες- κινδυνεύουν να χάσουν και την τελευταία ρανίδα ρευστότητας, η διοίκηση του ΙΚΑ συγκροτεί με επείγουσα απόφαση του Ροβέρτου Σπυρόπουλου επιτροπή η οποία θα εξετάσει τη διαδικασία ταυτόχρονης πληρωμής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η επιτροπή θα πρέπει να έχει παραδώσει το πόρισμά της μέχρι το τέλος Απριλίου καθώς ο νόμος για την ταυτόχρονη είσπραξη οδεύει ήδη προς ψήφιση. 

Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, θέλουν με αυτό το σχέδιο να περιορίσουν το φαινόμενο του «χαμηλότοκου δανεισμού» επιχειρήσεων με τα ποσά που κανονικά θα έπρεπε να καταβληθούν για την πληρωμή φόρων και εισφορών.

Οι επιχειρήσεις, ελλείψει ρευστού, υποβάλλουν μεν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις με τις εργοδοτικές εισφορές και τις εισφορές των εργαζομένων, καταθέτουν και τις δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών αλλά δεν πληρώνουν τα ποσά προκειμένου να καλύψουν με αυτά τα χρήματα άλλες πιο επείγουσες υποχρεώσεις.

Μέχρι τώρα δικαιώνονταν για αυτή την πρακτική τους καθώς ακόμη και τις προσαυξήσεις που επιβάλλονταν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τις γλίτωναν με το να υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε προς την εφορία είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 


Το πρόβλημα με την προώθηση της ρύθμισης για την ταυτόχρονη πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, είναι ότι στο όνομα της αποκατάστασης της νομιμότητας, θα εκτοξευτεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των εργαζομένων που θα εισπράττουν με καθυστέρηση το μισθό τους. Ήδη, ανεπίσημα στοιχεία που φτάνουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 400-500.000 μισθωτούς οι οποίοι εισπράττουν τους μισθούς τους με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο μηνών.

Οι φόβοι για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των απλήρωτων εδράζονται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, από τη στιγμή που θα ζοριστούν στο να καταβάλλουν ταχύτερα φόρους και εισφορές, θα στραφούν αναγκαστικά στο καθαρό ποσό της μισθοδοσίας για να αναζητήσουν πηγές ρευστότητας. 


Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η ΓΣΕΒΕΕ όσο και η ΕΣΕΕ έχουν ζητήσει το μέτρο να μην εφαρμοστεί εδώ και τώρα για όλες τις επιχειρήσεις αλλά να υιοθετηθεί μια πρακτική σταδιακής υιοθέτησης. Για παράδειγμα να ισχύσει καταρχήν για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα επόμενα χρόνια να επεκταθεί και στις μικρότερες με τη λογική ότι μέχρι τότε θα έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση με τη ρευστότητα στην αγορά.  Αρίστος Οικονομίδης