Η Vienna Insurance Group στη ΠΓΔΜ δημοσίευσε για το 2011 κέρδη προ φόρων 600.000 ευρώ αυξημένα κατά 200.000 ευρώ από το προηγούμενο έτος.

Τα μεικτά ασφάλιστρα το 2011 αυξήθηκαν σε 8,6 εκατ. ευρώ από 6,1 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του ασφαλιστικού ομίλου.