Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος από σήμερα 03 Απριλίου 2012, αποφάσισε ο πρόεδρος του ΧΑ Σωκράτης Λαζαρίδης, καθώς  η εταιρεία προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα ο κ. Λαζαρίδης αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ, από σήμερα 03 Απριλίου 2012, διότι δεν δημοσιοποίησε εμπρόθεσμα την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.