Ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου από το  εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ η τέταρτη αναθεώρηση της πορείας της ρουμανικής οικονομίας, υπό το πλαίσιο της δανειοδοτικής συμφωνίας.
Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης επιτρέπει τη διάθεση δόσης περίπου 500 εκατ.  ευρώ στη Ρουμανία. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ παραμένουν αρνητικές για την πορεία της οικονομίας της Ρουμανίας, ως αποτέλεσμα της κρίσης στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι αν και έπειτα από δύο χρόνια ύφεσης, η ανάπτυξη επέστρεψε στη ρουμανική οικονομία το 2011, η προοπτική δεν βελτιώθηκε.

Το 2011, η ρουμανική οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 2,5%, έχοντας ως «οδηγό» τη γεωργική παραγωγή και την άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής. Η εγχώρια ζήτηση ενδυναμώθηκε, καθώς οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο και τις κατασκευές έδειξαν τα πρώτα σημάδια «ανάρρωσης».

Ωστόσο, το 2012, δεν αποκλείεται η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, προστίθεται στην ίδια έκθεση.