Την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου επιστροφής ΦΠΑ επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξορθολογιστεί και να επιταχυνθεί η επιστροφή των φόρων.
Σε έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης προς απάντηση ερώτησης για τον συμψηφισμό απαιτήσεων μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Νικολόπουλος, ο Φ. Σαχινίδης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ έχει πολλές δυσλειτουργίες.

Ωστόσο όπως αναφέρει  «η διαδικασία επιστροφής φόρων σε δικαιούχους, ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν, μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον προηγουμένως πραγματοποιηθεί ο ενδεδειγμένος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα, ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχείρηση δικαιούχο επιστροφής και εφόσον ελεγχθούν και τα δικαιολογητικά ως προς τη νομιμότητα της επιστροφής». Συμπληρωματικά, όπως εξάλλου θυμίζει ο υπουργός, διενεργείται και έλεγχος για τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, ώστε αυτές να αποσβεστούν με τη διαδικασία του συμψηφισμού.