Η απόφαση για την αύξηση του τείχους προστασίας της Ευρωζώνης είναι θετικό βήμα, σύμφωνα με τη σημερινή αναφορά του Fitch Ratings.

Ο οίκος Fitch υπογραμμίζει πως η αύξηση του μεγέθους του ταμείου διάσωσης της Ευρωζώνης είναι απαραίτητο βήμα για την αποτροπή πιθανής μετάδοσης της κρίσης και για τη μείωση του ρίσκου της κρίσης ρευστότητας.


«Είναι ακόμη αντίστοιχο με τις βασικές μας εκτιμήσεις ότι οι αρχές της Ευρωζώνης θα εμφανίσουν επαρκή βούληση, προκειμένου να καθιερώσουν ένα χρηματοπιστωτικό πλαίσιο που αποτρέπει μια διάσπαση της Ευρωζώνης», επισημαίνεται σε άλλο σημείο της αναφοράς.


Ακόμη, ο Fitch τονίζει ότι η νέα προσθήκη των 500 δισ. ευρώ δεν καλύπτει τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες ακαθάριστης χρηματοδότησης της Ιταλίας και της Ισπανίας.


Με αυτόν τον τρόπο, όμως, αυξάνεται η δυναμική του ταμείου ώστε να δράσει ως anchor investor σε νέες εκδόσεις, και πιθανώς να αγοράσει ομόλογα στη δευτερογενή αγορά για να αποτρέψει τη μετάδοση.


Ο οίκος Fitch εκτιμά ότι αυτή η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τη χρήση των κεφαλαίων των ESM/EFSF για να διατηρεί τις εκδότριες χώρες στις αγορές ομολόγων, από το να παρατάξει τα κεφάλαια ως εναλλακτική για τη χρηματοδότηση της αγοράς.


Τέλος, αναφέρει πως αν και ένα διευρυμένο το τείχος προστασίας θα μειώσει τις πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρεμβαίνει στις αγορές κρατικών ομολόγων μέσω του SMP, η ταχύτητα και η ευελιξία των παρεμβάσεων της ΕΚΤ σημαίνει ότι θα είναι θετικό εάν το SMP παρέμενε λειτουργικό.