Τη σημαντική διάκριση «Corporate Superbrands» στην κατηγορία «Ασφαλιστικές εταιρείες», απέσπασε η International Life στο πλαίσιο του διεθνώς αναγνωρισμένου θεσμού «Superbrands Greece», ως επιβράβευση της αναγνωρισιμότητας του brand της και των κορυφαίων υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων αναδεικνύονται τα Superbrands είναι η  Αναγνωρισιμότητα και Δύναμη Φήμης, η Ποιότητα, η Μακρόχρονη Συνέπεια και Ιστορικότητα και η Κοινωνική Υπευθυνότητα. Αρχικά οι συμμετέχουσες εταιρείες, κατανεμημένες ανά κατηγορία δραστηριότητας, αξιολογούνται από εθελοντική κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένες προσωπικότητες του marketing, των media και της επιχειρηματικής και οικονομικής κοινότητας. Στη συνέχεια τα brands που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία αξιολογούνται εκ νέου από την κριτική επιτροπή, αλλά και το κοινό, μέσω έρευνας κοινής γνώμης που διεξάγεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η τελετή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  2 Απριλίου στο ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών. Ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Φωκίων Μπράβος δήλωσε σχετικά: «Στην International Life αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για τη σημερινή τιμητική διάκριση, καθώς αποτελεί την επιβράβευση της στρατηγικής μας να προσφέρουμε ποιοτικά, αξιόπιστα ασφαλιστικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας. Η αξιοπιστία και η αναγνωσιμότητα του brand μας είναι αποτέλεσμα της ειλικρινούς σχέσης που έχουμε αναπτύξει με τους ασφαλισμένους μας, αλλά και της συνεπούς και σταθερής παρουσίας μας επί 56 χρόνια στην ελληνική αγορά».