Το «πράσινο φως» έδωσε η τρόικα για την εκταμίευση της δόσης ύψους 14,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα διάσωσης που λαμβάνει η Πορτογαλία, ενώ εκτιμάται ότι η δόση θα δοθεί πριν το τέλος Μαΐου.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της τρόικα, η  συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2012 πιθανώς θα είναι «εντονότερη» απ’ ότι είχε προβλεφθεί.


Στον τομέα των εξαγωγών αναμένεται μεγαλύτερη επιβράδυνση, ενώ οι προοπτικές για το 2012 έχουν επιδεινωθεί και το ΑΕΠ της Πορτογαλίας προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά 3,25%. Έτσι, καθώς η ανάκαμψη της οικονομίας θα καθυστερήσει κάπως, η ανάπτυξη το 2013 θα είναι επίσης χαμηλότερη του αρχικώς αναμενόμενου


Σύμφωνα με την τρόικα, οι συνθήκες χρηματοδότησης είναι περιορισμένες, αλλά ο κίνδυνος πιστωτικής κρίσης είναι περιορισμένος. Όπως σημειώνει, επιτεύχθηκε ο στόχος των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα τέλη του 2011, όμως για την συνέχεια, ορισμένες τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να προσφύγουν στον μηχανισμό Bank Solvency Support Facility.


Όσον αφορά στον στόχο που έχει τεθεί για έλλειμμα γενικής κυβέρνησης στο 5,9% του ΑΕΠ το 2011, ο στόχος αυτός ξεπεράστηκε με την μεταφορά συνταξιοδοτικών πόρων των τραπεζών ύψους 3,5% του ΑΕΠ στο κράτος. Σε ισχύ παραμένει και ο στόχος για έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ύψους 4,5% το 2012. 


Επιπλέον, σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2012, η έκθεση αναφέρει ότι αυτός είναι φιλόδοξος και στόχο έχει να επιτύχει μια επιπλέον δομική δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης του 4% μέσω «μέτρων υψηλής ποιότητας κυρίως από την πλευρά των δαπανών».


«Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τον έλεγχο των δαπανών και την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών στον τομέα της Υγείας. Για να περιοριστούν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι, η κυβέρνηση χρειάζεται να ενισχύσει τα μέτρα για την αποτροπή συσσώρευσης καθυστερούμενων οφειλών, να ολοκληρώσει την αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης, να εκσυγχρονίσει την δημόσια διοίκηση και να συνεχίσει την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων», αναφέρει η έκθεση.