Τις συνθήκες πώλησης της θυγατρικής στο Λουξεμβούργο της τράπεζας Dexia πρόκειται να ερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ενέργεια αυτή συνάδει με τις συνθήκες της αγοράς και δεν αφορά κρατική ενίσχυση.

Αμέσως μετά τη διάλυση του γαλλικού, βελγικού και λουξεμβουργιανού Ομίλου, στα τέλη του 2011, ιδιώτης επενδυτής της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ εμφανίστηκε να επιζητά την απόκτηση του 90% του λουξεμβουργιανού τμήματος της Dexia BIL, με το κράτος του Λουξεμβούργου να δεσμεύεται στην ανάκτηση του υπολοίπου 10% αντί του ποσού των 100 εκατ. ευρώ. 


Το εκποιηθέν τμήμα της τραπέζας περιλαμβάνει κυρίως τις δραστηριότητες της Dexia BIL «στους τομείς της λιανικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας» ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητές της  παρέμειναν διαχωρισμένες, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει «ικανοποιητικές πληροφορίες σχετικά με την αξία των δραστηριοτήτων που έχουν διαχωριστεί από τη διαδικασία, σε αυτό το στάδιο».